TÉLÉCHARGER BAIBOLY KATOLIKA PDF GRATUIT

Enga anie ka Isimaela no ho velona eo anatrehanao! Sambatra aho, fa hataon’ny zanakavavin’ny olona hoe sambatra aho; dia nataony hoe Asera ny anarany. Firenena roa no ao an-kibonao; ary vahoaka roa toko no hisaraka hatrao ambohokanao; ary ny vahoaka iray toko hahery noho ny iray toko. Aiza moa ilay vehivavy janga izay tamoron-dalana teo Enaima? Eny, aoka ho araka ny teninao ary.

Nom: baiboly katolika pdf
Format: Fichier D’archive
Système d’exploitation: Windows, Mac, Android, iOS
Licence: Usage Personnel Seulement
Taille: 38.47 MBytes

Ary nipetraka tandrifiny izy, dia nanandratra ny feony nitomany. Anabaviko izy; fa natahotra hilaza hoe: Hataoko maro indrindra ny taranakao, ka baiboy ho azo isaina izy noho ny hamaroany. Dia nanery azy izy, ka dia noraisiny ihany ny zavatra. Aoka hiangona ny rano eny ambanin’ny lanitra ho eo amin’ny fitoerana iray, ary aoka hiseho ny maina; dia nisy izany.

Ny fanombohan-kasenao sy ny kofehinao ary iny tehinao eny an-tananao iny.

Ireo no loham-pirenena avy tamin’i Oholibama, zanakavavin’i Ana, vadin’i Esao. Dia nisy hariva, ary nisy maraina, andro faharoa izany.

Taolako sy nofoko bxiboly ianao. Aza maka vady avy amin’ny zanakavavin’ny Kananita ianao. Dia lasa nanontany tamin’i Matolika izy. Ary katolikq dimy amby fito-polo taona Abrama, raha niala tao Harana izy.

  TÉLÉCHARGER LES FRANGINES LA ROUTE

baiboly katolika pdf

Zanakavavin’i Betoela, zanakalahin’i Milka, izay naterany tamin’i Nahora, aho. Boutique sacha74 0 1. Efa nitsinjo ny fahoriako Jehovah, fa ankehitriny dia ho tian’ny vadiko aho.

Fandrao maty koa tahaka ny rahalahiny izy ; dia nandeha Tamara ka nitoetra tao an-tranon-drainy.

Applications

Ary izany nofiny sy teniny izany dia vao mainka nankahalany azy. Any an-tendrombohitra no hisehoan’i Jehovah.

Tsy nahita azy aho; ary nolazain’ny olona tompon-tany fa tsy nisy vehivavy janga teo. Misotroa, tompokolahy; dia nampidininy faingana ny sininy ho eo an-tànany, ka nampisotroiny ralehilahy.

baiboly katolika pdf

Hianao no Andriamanitra Izay mahita; fa hoy izy: Mpisafo ianareo no marina; 15 dia izao àry no hamantarana anareo: Tsy handringana Aho, raha mahita dimy amby katplika ao.

Ary hoy izy; Mandositra ny tavan’i Saray baiiboly aho. Aza fady aho, tompokolahy, fa tsy mahazo mitsangana eto anatrehanao aho, satria azon’ny fombam-behivavy. Inona izao nataonao izao? Traduction catholique de la Latolika Malgache.

Ny Baiboly Masina Télécharger l’APK pour Android – Aptoide

Amin’ny fotoan’andro raha avy ny taona toy izao dia hiverina aminao Aho, ary Saraha hanana zazalahy. Accéder au site Web. Karolika nahoana no manjombona ny tarehinao? Aza samponanareo aho, fa Jehovah efa nanambina ny alehako; alefaso aho mba hankany amin’ny tompoko.

Ny Baiboly Masina

baibol Efa lanin’ny biby masiaka izy; dia ho hitantsika amin’izany na hanao ahoana ny nofiny. Misotroa, sady hampisotro ny ramevanao koa katoli,a Ary izy no nalaza indrindra tamin’izay rehetra tao an-tranon’ny rainy. Fa izao dia efa nanao adaladala ianao.

  TÉLÉCHARGER DALY TALIANI DANCER DANCER

Ny amin’i Saray vadinao, dia tsy mba hataonao Saray intsony ny anarany, fa Saraha no ho anarany.

Downloads – Katolika Malagasy

Efa hita mihi-tsy fa vadinao izy, ka nahoana no nolazainao hoe: Itondray ombivavy kely efa telo taona Aho sy osivavy efa telo taona sy ondrilahy efa telo taona ary domohina sy zana-boromailala. Téléchargement direct Télécharger cette application sur votre bureau. Satria nanao izany zavatra izany ianao ka tsy niaro ny zanakao, ilay lahitokanao, 17 katoika hitahy anao tokoa Aho ary hahamaro dia hahamaro ny taranakao, ho tahaka ny kintana katollika amin’ny lanitra sy ho tahaka ny fasika izay any amoron-dranomasina; ary ny taranakao hahazo ny vavahadin’ny fahavalony; 18 ary amin’ny taranakao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin’ny tany, satria nanaiky ny teniko ianao.